De COTAN en de WISC-III De COTAN en de WISC-III Verkoop WISC-III stopgezet Verkoop WISC-III voorlopig stopgezet Beoordeling WISC-III volgens COTAN-normen Beoordeling WISC-III volgens COTAN
WISC-III NDC aan gebruikers NDC aan gebruikers WISC-III De normering Normering WISC-III: representativiteit WISC-III Opmerkingen en Suggesties Handleiding WISC-III: opmerkingen
WISC-III Een illusie armer De WISC-III; Een illusie armer Afname WAIS-III of WISC-III? Afname WAIS-III of WISC-III? Steekproef WISC-III schiet te kort Steekproef WISC-III schiet te kort
Het herstel van de WISC-III Het herstel van de WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III de WISC-IV De WISC-IV
De aangepaste normen van de WISC-III De aangepaste normen van de WISC-III Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Boom stopt distributie WISC-III Boom stopt distributie WISC-III
Enquête toekomst WISC-III Enquête toekomst WISC-III Representatieve normen WISC-III van de baan Representatieve normen van de baan Hoe retourneer ik de WISC-III? Hoe retourneer ik de WISC-III?
Nieuwe CBS-tabel ontkracht WISC-III normen CBS-tabel ontkracht WISC-III normen Derde versie normen WISC-III Derde versie normen WISC-III .


VERKOOP van de WISC-IIINL voorlopig STOPGEZET

Peter Tellegen

Tests & Test-research

maart 2003

De verkoop van de WISC-III NL is met ingang van 31 maart 2003 voorlopig stopgezet. Dit naar aanleiding van de ongunstige beoordeling door de COTAN.

Uitgeverij Boom, die de test voor het NIP Dienstencentrum distribueert, doet klanten die de test willen bestellen, de volgende mededeling:

WISC-III

De verkoop van de WISC-III is in opdracht van het Dienstencentrum van het NIP tijdelijk gestaakt. De reden is dat het voorlopige oordeel van de Commissie Testaangelegenheden (COTAN) van het NIP op enkele punten negatief is, waardoor twijfels bestaan over de kwaliteit van de WISC-III met betrekking tot belangrijke criteria als betrouwbaarheid, validiteit en normering.
De bewerkers van de Nederlandse WISC-III formuleren nu een reactie op het voorlopige oordeel van de COTAN, waarna de COTAN met een definitief oordeel komt. Dit gebeurt naar verwachting op korte termijn, dat wil zeggen voor eind april. Afhankelijk van het definitieve oordeel zal worden bepaald of, en zo ja hoe en op welke onderdelen de WISC-III zal worden verbeterd. Zodra hierover meer bekend is zal een bericht uitgaan naar de gebruikers van de WISC-III.


homepage T&T homepage SON-tests