De COTAN en de WISC-III De COTAN en de WISC-III Verkoop WISC-III stopgezet Verkoop WISC-III voorlopig stopgezet Beoordeling WISC-III volgens COTAN-normen Beoordeling WISC-III volgens COTAN
WISC-III NDC aan gebruikers NDC aan gebruikers WISC-III De normering Normering WISC-III: representativiteit WISC-III Opmerkingen en Suggesties Handleiding WISC-III: opmerkingen
WISC-III Een illusie armer De WISC-III; Een illusie armer Afname WAIS-III of WISC-III? Afname WAIS-III of WISC-III? Steekproef WISC-III schiet te kort Steekproef WISC-III schiet te kort
Het herstel van de WISC-III Het herstel van de WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III de WISC-IV De WISC-IV
De aangepaste normen van de WISC-III De aangepaste normen van de WISC-III Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Boom stopt distributie WISC-III Boom stopt distributie WISC-III
Enquête toekomst WISC-III Enquête toekomst WISC-III Representatieve normen WISC-III van de baan Representatieve normen van de baan Hoe retourneer ik de WISC-III? Hoe retourneer ik de WISC-III?
Nieuwe CBS-tabel ontkracht WISC-III normen CBS-tabel ontkracht WISC-III normen Derde versie normen WISC-III Derde versie normen WISC-III .


De beoordeling van de WISC-IIINL volgens COTAN-normen

[ter voorkoming van verwarring: dit is niet de officiële COTAN beoordeling]

Peter Tellegen

Tests & Test-research

december 2002

Door Tests & Test-research is de WISC-IIINL beoordeeld volgens de richtlijnen van de COTAN (1999).
Het oordeel van de COTAN wordt begin 2003 verwacht.

Beoordeling van de WISC-IIINL
1. Uitgangspunten van de testconstructie Voldoende
2a. Kwaliteit van het testmateriaal Voldoende
2b. Kwaliteit van de handleiding Goed
3. Normen Onvoldoende
4. Betrouwbaarheid Onvoldoende
5a. Begripsvaliditeit Onvoldoende
5b. Criteriumvaliditeit Onvoldoende

Toelichting
Ad 1. Het doel van de test en de operationalisatie zijn nogal globaal omschreven.
Ad 2a. Er zijn items met etnocentrische inhoud (Anne Frank) en items met etnocentrische scoring (emigreren).
Ad 2b. Bij het beoordelingssysteem is oordeel over handleiding beperkt tot praktisch deel.
Ad 3. De steekproef is niet representatief en wordt niet goed beschreven.
Ad 4. De absolute waarde van de betrouwbaarheid van PIQ en VIQ is voldoende maar het onderzoek schiet tekort.
Ad 5a. De gegevens zijn zeer beperkt, niet goed beschreven en onvolledig geïnterpreteerd.
Ad 5b. De gegevens zijn te beperkt en onvoldoende beschreven.

N.B. Het oordeel is door één persoon gegeven en over het oordeel is geen discussie gevoerd met de auteurs.

COTAN (1999). Beoordelingssysteem voor de Kwaliteit van Tests; COTAN, CommissieTestaangelegenheden Nederland van het Nederlands Instituut van Psychologen, NIP.


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests