De COTAN en de WISC-III De COTAN en de WISC-III Verkoop WISC-III stopgezet Verkoop WISC-III voorlopig stopgezet Beoordeling WISC-III volgens COTAN-normen Beoordeling WISC-III volgens COTAN
WISC-III NDC aan gebruikers NDC aan gebruikers WISC-III De normering Normering WISC-III: representativiteit WISC-III Opmerkingen en Suggesties Handleiding WISC-III: opmerkingen
WISC-III Een illusie armer De WISC-III; Een illusie armer Afname WAIS-III of WISC-III? Afname WAIS-III of WISC-III? Steekproef WISC-III schiet te kort Steekproef WISC-III schiet te kort
Het herstel van de WISC-III Het herstel van de WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III de WISC-IV De WISC-IV
De aangepaste normen van de WISC-III De aangepaste normen van de WISC-III Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Boom stopt distributie WISC-III Boom stopt distributie WISC-III
Enquête toekomst WISC-III Enquête toekomst WISC-III Representatieve normen WISC-III van de baan Representatieve normen van de baan Hoe retourneer ik de WISC-III? Hoe retourneer ik de WISC-III?
Nieuwe CBS-tabel ontkracht WISC-III normen CBS-tabel ontkracht WISC-III normen Derde versie normen WISC-III Derde versie normen WISC-III .


Boom stopt distributie WISC-III

De brief van Boom test uitgevers waarin zij aankondigen met de distributie van de WISC-III te stoppen, staat onder het artikel van de NRC.


NRC Handelsblad van 11-09-2004
Pagina 50 Wetenschap & Onderwijs

Te licht bevonden

Wim Köhler

Uitgeverij Boom Testuitgevers wil de meest gebruikte Nederlandse intelligentietest voor kinderen (de WISC-III) niet meer verspreiden. Boom heeft schoon genoeg van het gekrakeel over de kwaliteit van de test, zo blijkt uit een brief van Boom aan alle WISC-III-afnemers, veelal psychologen.
Boom distribueert de test, maar heeft niets te zeggen over de bewerking en de kwaliteit. De Nederlandse bewerking is in handen van de commerciële poot van het NIP, de beroepsorganisatie van psychologen, het zogeheten Dienstencentrum (NDC).

De Nederlandse vertaling van de van oorsprong Amerikaanse WISC-III kwam in de zomer van 2002 op de markt. Maar al snel was duidelijk dat de normering gebreken vertoonde en de testuitslag afweek van andere intelligentietests, waaronder de WISC-R, de 16 jaar oude vertrouwde voorganger.
Een testbeoordelingscommissie (de COTAN) van het NIP gaf de WISC-III op enkele punten een onvoldoende. Het NDC zegde verbeteringen toe, maar Boom constateert dat de discussie na het verschijnen van nieuwe normeringen (in oktober 2003) onverminderd doorgaat.
De WISC wordt bijvoorbeeld veel gebruikt voor beslissingen over toelating van kinderen tot het speciaal onderwijs. De test kost zo'n 1.000 euro per stuk.

Speciale scholen zijn vaak alleen toegankelijk voor kinderen met een bepaald IQ-drempel. De Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling die de normen daarvoor opstelt stelt dat een psychologisch onderzoek met een WISC-III-intelligentietest wordt geaccepteerd als de uitslag daarvan `geen grensgeval betreft'. Zodra dat wel het geval is moet een andere intelligentietest worden gebruikt.
Het betekent dus dat op grond van de WISC-III geen beslissingen mogelijk zijn.

Verder constateert Boom dat belangrijke achtergrondinformatie (het technisch rapport) steeds is toegezegd, maar dat het NDC die nog steeds niet heeft gepubliceerd. Het NDC schrijft op haar website de `eenzijdige stap van Boom' te betreuren en in overleg te zijn met Harcourt, de internationale uitgever van de WISC-test.
Boom is namelijk de enige distributeur van de test.

In de VS is inmiddels de WISC-IV op de markt. De grote vraag is of het nog loont de Nederlandse versie van de WISC-III alsnog een facelift te geven.


Boom stopt distributie WISC-III

Belangrijke mededeling voor (potentiele) gebruikers van de WISC-III

Boom test uitgevers heeft zojuist besloten uiterlijk op 1 oktober a.s. de distributie van de WISC-III te zullen staken.

De achtergrond van deze beslissing is de volgende.
Boom test uitgevers fungeert als distributeur van de Nederlandse editie van de WISC-III, in opdracht van het NIP Dienstencentrum (NDC), dat verantwoordelijk is voor de Nederlandse bewerking.

De Nederlandse editie van de WISC-III verscheen in juni 2002. In november zegde het NDC de gebruikers toe dat het technisch rapport voorjaar 2003, en het scoringsprogramma binnen enkele maanden zou verschijnen. Voorjaar 2003 werd de WISC-III door de COTAN op enkele belangrijke punten als 'onvoldoende' beoordeeld. Op 4 april 2003 stelde het NDC de gebruikers 'aanpassingen' in het vooruitzicht.
Tot op dit moment zijn technisch rapport noch scoringsprogramma verschenen, zijn er alleen m.b.t. de normering aanpassingen gedaan en heeft er daarom geen herbeoordeling door de COTAN kunnen plaatsvinden.

Omdat er - ook na het verschijnen van de normtabellen in oktober 2003 - onduidelijkheid blijft bestaan over de normering, betrouwbaarheid en validiteit van de WISC-III, vinden wij het niet langer verantwoord de test te blijven distribueren.

Wij zullen uw bestellingen tot uiterlijk 1 oktober a.s. verwerken en uitleveren. Wij hebben het NDC verzocht u op korte termijn te informeren over de distributie van de WISC-III na 1 oktober.
U kunt het NDC bereiken via (020) 410 69 30.

Aarzelt u niet, contact met ons op te nemen indien u naar aanleiding van dit bericht vragen hebt.
Geert van der Meulen: (020) 520 01 32; info@boomtestuitgevers.nl.

Zie ook de website van Boom test uitgevers.


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests