De COTAN en de WISC-III De COTAN en de WISC-III Verkoop WISC-III stopgezet Verkoop WISC-III voorlopig stopgezet Beoordeling WISC-III volgens COTAN-normen Beoordeling WISC-III volgens COTAN
WISC-III NDC aan gebruikers NDC aan gebruikers WISC-III De normering Normering WISC-III: representativiteit WISC-III Opmerkingen en Suggesties Handleiding WISC-III: opmerkingen
WISC-III Een illusie armer De WISC-III; Een illusie armer Afname WAIS-III of WISC-III? Afname WAIS-III of WISC-III? Steekproef WISC-III schiet te kort Steekproef WISC-III schiet te kort
Het herstel van de WISC-III Het herstel van de WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III de WISC-IV De WISC-IV
De aangepaste normen van de WISC-III De aangepaste normen van de WISC-III Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Boom stopt distributie WISC-III Boom stopt distributie WISC-III
Enquête toekomst WISC-III Enquête toekomst WISC-III Representatieve normen WISC-III van de baan Representatieve normen van de baan Hoe retourneer ik de WISC-III? Hoe retourneer ik de WISC-III?
Nieuwe CBS-tabel ontkracht WISC-III normen CBS-tabel ontkracht WISC-III normen Derde versie normen WISC-III Derde versie normen WISC-III .


De WISC-IV

Peter Tellegen

Persoonlijkheids- en Differentiële Psychologie, RuG

mei 2003

Terwijl in Nederland de verkoop van de WISC-III is stopgezet, verschijnt in Amerika binnenkort de WISC-IV.
Dit dwingt tot een lastige keuze.
Indien de WISC-III het komende jaar alsnog op orde wordt gebracht, betekent dit dat de WISC-IV de komende tien tot vijftien jaar in Nederland niet gebruikt zal kunnen worden.
Door direct te investeren in een Nederlandse aanpassing van de WISC-IV zou deze test hier wel binnen enkele jaren kunnen verschijnen, maar wordt de WISC-III overbodig.

Kenmerken van de WISC-IV

Deze zomer verschijnt in de Verenigde Staten de WISC-IV, de vierde editie van de Wechsler Intelligentietest voor Kinderen. De WISC-IV volgt daarmee de WISC-III op die twaalf jaar geleden door de Psychological Corporation werd uitgebracht.

De WISC-IV is een ingrijpende herziening van de WISC-III. Het meest opmerkelijke is dat er niet meer een Verbaal IQ en een Performaal IQ worden berekend. Naast het Totaal IQ vormen de vier Index Scores de basis voor de interpretatie.

Volgens de uitgever zijn de veranderingen in de test gebaseerd op jarenlang onderzoek, gericht op het verhogen van de klinische bruikbaarheid van de test. Werkgeheugen, aandacht en 'fluid reasoning’ kunnen met de WISC-IV nu beter worden beoordeeld. Verder is de betrouwbaarheid verhoogd en is er, in vergelijking tot de WISC-III, minder sprake van bodem- en plafondeffecten. Verouderde items zijn vervangen en in de handleiding zijn nu hoofdstukken opgenomen over de interpretatie van de testuitkomsten en over de validiteit.

De subtests Doolhoven en Plaatjes Ordenen uit de WISC-III zijn verdwenen. Rekenen en Informatie zijn aanvullende subtests geworden. Op grond van klinische inzichten en ervaring zijn vijf nieuwe subtests toegevoegd. Dit zijn Word Reasoning, Matrix Reasoning, Picture Concepts, Letter-Number Sequencing en Cancellation.

De veranderingen geven een verschuiving aan in het intelligentiebegrip. Bij de WISC-IV wordt meer de nadruk gelegd op inzicht en redeneervermogen en minder op kennis. Hierdoor kan verwacht worden dat de totaaluitkomst op de WISC-IV meer overeen zal komen met het SON-R IQ.

Meer informatie:
< https://marketplace.psychcorp.com/tpc/ >


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests