De COTAN en de WISC-III De COTAN en de WISC-III Verkoop WISC-III stopgezet Verkoop WISC-III voorlopig stopgezet Beoordeling WISC-III volgens COTAN-normen Beoordeling WISC-III volgens COTAN
WISC-III NDC aan gebruikers NDC aan gebruikers WISC-III De normering Normering WISC-III: representativiteit WISC-III Opmerkingen en Suggesties Handleiding WISC-III: opmerkingen
WISC-III Een illusie armer De WISC-III; Een illusie armer Afname WAIS-III of WISC-III? Afname WAIS-III of WISC-III? Steekproef WISC-III schiet te kort Steekproef WISC-III schiet te kort
Het herstel van de WISC-III Het herstel van de WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III de WISC-IV De WISC-IV
De aangepaste normen van de WISC-III De aangepaste normen van de WISC-III Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Boom stopt distributie WISC-III Boom stopt distributie WISC-III
Enquête toekomst WISC-III Enquête toekomst WISC-III Representatieve normen WISC-III van de baan Representatieve normen van de baan Hoe retourneer ik de WISC-III? Hoe retourneer ik de WISC-III?
Nieuwe CBS-tabel ontkracht WISC-III normen CBS-tabel ontkracht WISC-III normen Derde versie normen WISC-III Derde versie normen WISC-III .


Hoe en naar wie retourneer ik de WISC-III? Hoe en naar wie retourneer ik de WISC-IIINL?
Ervaringen en reacties Ervaringen en reacties
Gevraagd WISC-RN testmateriaal Vraag en aanbod WISC-RN testmateriaal

Hoe en naar wie retourneer ik de WISC-IIINL?

Peter Tellegen

Tests & Test-research

28 oktober 2004


Naar aanleiding van het artikel "Representatieve normering van de WISC-III van de baan" op deze site, zijn vragen gesteld: hoe men de WISC-III kan terugsturen, of men wel geld terugkrijgt, en tot wie men zich moet wenden.
Hieronder wordt geprobeerd antwoord op deze vragen te geven.
Indien u de test al heeft geretourneerd of daartoe pogingen heeft ondernomen, dan zouden we graag meer van uw ervaringen horen.
Wij zijn ook geïnteresseerd in de ervaringen van testgebruikers die bezig zijn met schadeclaims die verband houden met de WISC-III.
U kunt een e-mail sturen aan p.j.tellegen@ppsw.rug.nl

Laatste nieuws

Op haar website heeft Boom test uitgevers enige tijd geleden bekend gemaakt dat zij tot uiterlijk 15 december geretourneerde WISC-III sets zou vergoeden. Vanaf 15 december worden deze verzoeken doorgezonden naar het NDC dan wel naar Harcourt Test Publishers.
Naar verluidt zullen het NDC en Harcourt het standpunt innemen dat de WISC-III een bruikbare test is en dat zij geen vergoeding hoeven te geven. Met betrekking tot de normen, de betrouwbaarheid en de validiteit is de test echter door de COTAN als onvoldoende beoordeeld. U heeft daarom goede gronden om de test te retourneren. Dit te meer daar Harcourt niet het voornemen heeft de normering in orde te brengen.
Het NDC was een jaar geleden van mening dat de testprotocollen opnieuw zouden moeten worden ingelezen en dat door externe deskundigen een goede normering diende te worden uitgevoerd. Het NIP was bereid garant te staan voor de kosten. Het is het NDC en het NIP niet toe te rekenen dat dat toen niet is doorgegaan.
Het is echter wel kwalijk dat de beroepsvereniging steeds heeft nagelaten de gebruikers van de test te informeren over de grote gebreken in de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en de misleidende wijze waarop daarover is gerapporteerd. Was dit wel gebeurd, dan was het voor iedereen duidelijk geworden dat een grondig herstel noodzakelijk is en dan had Harcourt geen andere keuze gehad dan dit ter hand te nemen.
Mocht het zo zijn dat het NDC of Harcourt weigeren de WISC-III in te nemen dan kan met grote kans op succes een juridische procedure worden aangespannen en een schadevergoeding geëist. Gezien de bedragen waarbij het hier om gaat, is het niet verplicht de hulp van een advocaat in te roepen.

Bij de uitgave van de WISC-III zijn, globaal gezien, drie partijen betrokken: de uitgever/eigenaar, de bewerkers en de distributeur.

I. Van oorsprong is The Psychological Corporation de uitgever en eigenaar van de Wechsler-tests. Enige jaren geleden is The Psychological Corporation overgenomen door Harcourt, die dus nu de feitelijke eigenaar en uitgever van de WISC-III is. De Engelse afdeling van Harcourt heeft enkele jaren geleden een contract gesloten met het NDC (NIP-Dienstencentrum) voor de Nederlandstalige bewerking. De eindverantwoordelijkheid blijft echter berusten bij Harcourt die de uitgave van de WISC-III in de huidige vorm heeft goedgekeurd.
II. Het NDC is samen met de auteurs van de Nederlandstalige uitgave verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek en de weergave daarvan in de Handleiding. Het bestuur van het NIP draagt uiteindelijk weer de verantwoordelijkheid voor het beleid van het NDC.
III. Tot 1 oktober jongstleden is Boom test uitgevers, met een korte onderbreking vorig jaar toen de verkoop stil lag, de distributeur van de test geweest. Boom is niet de uitgever, en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de test. Als verkoper draagt zij echter wel de zogenoemde produktaansprakelijkheid. Dit betekent dat de verkoper door de koper aansprakelijk kan worden gesteld, ook al is de producent voor de gebreken verantwoordelijk. De verkoper kan de schade dan weer verhalen op de producent.
Harcourt heeft eind vorig jaar Swets Test Publishers overgenomen, en is vanaf 1 oktober 2004 ook de distributeur van de WISC-III.

De afgelopen maanden heeft Boom test uitgevers in overeenstemming met haar produktaansprakelijkheid gehandeld. Sinds Boom bekend heeft gemaakt om met de verkoop te stoppen omdat zij het vertrouwen had verloren dat de test nog binnen redelijke termijn hersteld zou worden, hebben veel gebruikers hun tests naar Boom teruggestuurd. Mits de test nog in goede staat was heeft Boom steeds de aankoopsom geretourneerd.

Inmiddels is Boom test uitgevers al een maand gestopt met de verkoop en is de verkoop in handen gekomen van Harcourt. Dit roept een aantal vragen op:

1. Kan ik de test terug blijven sturen naar Boom test uitgevers?
Ja. Boom blijft als verkoper jegens u aansprakelijk. Dat Boom nu met de verkoop is gestopt verandert daar niets aan
2. Kan ik ook het andere materiaal terugsturen (handleiding, scoreformulieren)?
Ja, omdat de test niet bruikbaar is, is ook dit materiaal onbruikbaar.
3. Kan ik een intensief gebruikte test terugsturen?
Ons lijkt van wel. Misschien heeft u niet recht op het volledige bedrag maar in een normale situatie had u de test nog tien tot vijftien jaar kunnen gebruiken.
4. Ben ik niet te laat met reageren?
Nee, Boom test uitgevers is ook nog maar een paar maanden geleden tot de conclusie gekomen dat het zo niet meer kon. Bovendien weet u misschien pas door het artikel "Representatieve normen voor de WISC-III van de baan" van oktober 2004, dat Harcourt heeft besloten dat de noodzakelijke verbetering van de normen niet zal worden uitgevoerd.
5. Is dit niet onrechtvaardig jegens Boom, het is toch niet hun schuld?
Boom kan de schade verhalen op anderen, men hoeft daar niet over in te zitten.
6. Is dit niet een verspilling van testmateriaal?
Nee, dat hoeft niet. De testset kan in andere landen worden gebruikt of Harcourt kan de testset in Nederland opnieuw gaan verkopen nadat de normering alsnog in orde is gemaakt.
7. Heeft dit dan wel zin?
Ja, als duizend gebruikers de test terugsturen dan betaalt het NDC/Harcourt een miljoen euro terug aan de gedupeerde gebruikers. U kunt er zeker van zijn dat men daarna zorgvuldig zal zijn in de uitgave van tests, iets wat natuurlijk allang vanzelfsprekend zou moeten zijn.
8. Moet Boom niet een oproep doen om de test terug te sturen?
Dat gaat wat ver. Het zou echter wel correct zijn als Boom de klanten een brief stuurt waarin Boom laat weten dat de klanten onvoorwaardelijk de test terug kunnen sturen en dat zij de aankoopsom vergoed krijgen.
9. Wat is de eerste stap?
Het beste kunt u contact opnemen met Boom test uitgevers, tel. 020 – 5200132, of per e-mail: info@boomtestuitgevers.nl.
10. Wat als het niet lukt?
Breng ons op de hoogte van uw ervaringen. Klachten kunnen dan worden gebundeld en juridisch advies kan worden ingewonnen.

.
Hoe en naar wie retourneer ik de WISC-III? Hoe en naar wie retourneer ik de WISC-IIINL?
Ervaringen en reacties Ervaringen en reacties
Gevraagd WISC-RN testmateriaal Vraag en aanbod WISC-RN testmateriaal


Ervaringen en reacties

5 november 2004

Diverse gebruikers die de WISC-III hadden aangeschaft, hebben op bovenstaand artikel gereageerd. Onder meer met de volgende ervaringen:

"Ik kan u melden dat ik na uw nieuwsbrief eind september gelezen te hebben direct actie heb ondernomen naar Boom. Ik heb inmiddels het geld van 14 WISC III's volledig teruggehad!"

"Ook ik heb de test (de WISC) teruggestuurd naar uitgever Boom. Echter zonder enig resultaat. Ik kreeg namelijk als reactie dat de test gebruikt was, daardoor kon hij niet meer worden ingenomen. Werkelijk schandalig."

De laatste schrijver heeft volgens ons gelijk dat het feit dat de WISC-III is gebruikt geen reden mag zijn om de test niet terug te nemen. De legitieme reden is namelijk dat het product niet deugdelijk is en men kan van de klanten niet verwachten dat zij dat al wisten toen ze de test aanschaften. Boom test uitgevers is het nu hiermee eens en het blijkt dat in voorkomende gevallen ook al wel gebruikt materiaal is ingenomen. Het zal voor hun dus geen grond meer zijn om testmateriaal van de WISC-III te weigeren.

Op de website van Boom test uitgevers zal Boom informatie geven over hun beleid met betrekking tot de teruggave. Het is wel de bedoeling om de mogelijkheid hiertoe aan een termijn te binden. Het zou het beste zijn als Boom middels een brief alle klanten op de hoogte brengt van het feit dat zij nog enige tijd bereid is het testmateriaal van de WISC-III (gebruikt of ongebruikt) in te nemen en dat de klanten het volledige aankoopbedrag terug ontvangen.

In de brief van 26 augustus die Boom test uitgevers aan de klanten heeft gezonden staat dat zij het niet langer verantwoord vindt de test te blijven uitgeven. De redenen waren dat er onduidelijkheid blijft bestaan over de normering, betrouwbaarheid en validiteit van de WISC-III en dat beloftes over het verschijnen van het technisch rapport en van het scoringsprogramma niet zijn nagekomen. Voor veel klanten is deze brief ook aanleiding geweest om de test terug te sturen. Er zullen echter ook klanten zijn die zich niet hebben gerealiseerd dat dit mogelijk was. Vanuit het oogpunt van goede service is het daarom wenselijk dat er een brief komt die alle klanten expliciet op deze mogelijkheid attendeert.Hoe en naar wie retourneer ik de WISC-III? Hoe en naar wie retourneer ik de WISC-IIINL?
Ervaringen en reacties Ervaringen en reacties
Gevraagd WISC-RN testmateriaal Vraag en aanbod WISC-RN testmateriaal


Vraag en aanbod van WISC-RN testmateriaal

Gebruikers die niet willen overstappen op de WISC-III, of die weer terug willen keren naar het gebruik van de WISC-RN, kunnen geconfronteerd worden met het probleem dat de WISC-RN niet meer leverbaar is. Rond de tijd dat de WISC-III uitkwam heeft Swets Test Services de WISC-RN uitverkocht, de test was toen voor halve prijs verkrijgbaar. Harcourt, dat Swets heeft overgenomen, is vooralsnog niet bereid de WISC-RN te herdrukken. Wel blijven scoreformulieren beschikbaar.

Indien er testgebruikers zijn die tijdelijk of permanent afstand willen doen van WISC-RN sets die zij niet meer gebruiken, of testgebruikers die de WISC-RN juist zouden willen gaan gebruiken, dan kunnen zij met ons contact opnemen (p.j.tellegen@ppsw.rug.nl).
Dan vermelden we hier de gegevens zodat anderen kunnen reageren.

Degenen die een aanvraag doen voor de WISC-RN wordt gevraagd aan te geven welke opleiding is gevolgd en waar en wanneer hij / zij is afgestudeerd. Alleen aanvragen van afgestudeerde psychologen of (ortho)pedagogen worden geplaatst.

VRAAG 20-12-04 WISC-RN door Inez de Meester < inezdemeester@wanadoo.nl >
(GZ-psycholoog, VU Amsterdam, 1998)
VRAAG 19-07-05 WISC-RN door Tanja Knegtering < tanja.knegtering@planet.nl >
(Orthopedagoog, UvA Amsterdam, 2004)


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests