De COTAN en de WISC-III De COTAN en de WISC-III Verkoop WISC-III stopgezet Verkoop WISC-III voorlopig stopgezet Beoordeling WISC-III volgens COTAN-normen Beoordeling WISC-III volgens COTAN
WISC-III NDC aan gebruikers NDC aan gebruikers WISC-III De normering Normering WISC-III: representativiteit WISC-III Opmerkingen en Suggesties Handleiding WISC-III: opmerkingen
WISC-III Een illusie armer De WISC-III; Een illusie armer Afname WAIS-III of WISC-III? Afname WAIS-III of WISC-III? Steekproef WISC-III schiet te kort Steekproef WISC-III schiet te kort
Het herstel van de WISC-III Het herstel van de WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III De COTAN-beoordeling 2003 WISC-III de WISC-IV De WISC-IV
De aangepaste normen van de WISC-III De aangepaste normen van de WISC-III Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Critici WISC-III in het ongelijk gesteld Boom stopt distributie WISC-III Boom stopt distributie WISC-III
Enquête toekomst WISC-III Enquête toekomst WISC-III Representatieve normen WISC-III van de baan Representatieve normen van de baan Hoe retourneer ik de WISC-III? Hoe retourneer ik de WISC-III?
Nieuwe CBS-tabel ontkracht WISC-III normen CBS-tabel ontkracht WISC-III normen Derde versie normen WISC-III Derde versie normen WISC-III .


De COTAN-beoordeling 2003 van de WISC-IIINL

1. Uitgangspunten van de testconstructie voldoende
2a. Kwaliteit van het testmateriaal goed
2b. Kwaliteit van de handleiding voldoende
3. Normen onvoldoende
4. Betrouwbaarheid onvoldoende
5a. Begripsvaliditeit onvoldoende
5b. Criteriumvaliditeit onvoldoende

Toelichting
Ad 3. De normen zijn niet representatief en/of de representativiteit is niet te beoordelen.
Ad 4. Test-hertest onderzoek ontbreekt.
Ad 5a. Er is te weinig onderzoek.
Ad 5b. Er is te weinig onderzoek.
Een herbeoordeling volgt zodra het technisch rapport is verschenen.

N.B Deze beoordeling van de COTAN (april 2003) komt sterk overeen met de beoordeling van Tests en Test-research van december 2002 (zie elders op deze site).


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests