Intelligentietests voor jonge kinderen Intelligentietests voor jonge kinderen Bespreking: Intelligentie, weten en meten Intelligentie: weten en meten Diagnostiek bij onderwijs en indicatiestelling Diagnostiek onderwijs en indicatiestelling
Zin of onzin van de kleutertoets Zin of onzin van de kleutertoets Zogenaamde Classificerende Diagnostiek Zogenaamde Classificerende Diagnostiek Rugzak of Aapje? Rugzak of Aapje?
Het kind als machientje Het kind als machientje De waan van het IQ De waan van het IQ Diagnosten in spagaat Diagnosten in spagaat
Kinderen met dyslexie onderschat Kinderen met dyslexie onderschat IQ en onderwijs, twee NRC artikelen IQ en onderwijs, twee NRC artikelen Tests onzuiver belicht Tests onzuiver belicht


Intelligentietests voor diagnostiek
bij het onderwijs en indicatiestelling


Peter Tellegen

Persoonlijkheidspsychologie en Differentiële Psychologie

december 2002

Overzichten

Het afgelopen jaar zijn een aantal overzichten verschenen van (intelligentie)tests die geschikt zijn voor diagnostiek bij het onderwijs en/of toegelaten in het kader van indicatiestelling en leerlinggebonden financiering.

Hierna volgt een overzicht van de geschikt beoordeelde intelligentietests zoals beschreven in:

  • COTAN Testboek voor het Onderwijs (Evers et al., 2002. Amsterdam: NDC - Boom).
  • Indicatiestelling: Condities en Instrumentarium in het kader van leerlinggebonden financiering (Resing et al., 2002. Amsterdam: NDC - Boom).
  • Lijst van instrumenten voor de indicatiestelling RVC - VO (Uitleg Gele Katern, 2002. Min. OC&W).

Het jaartal bij de naam van de tests verwijst naar het jaar waarin de normering plaatsvond.

COTAN Testboek voor het Onderwijs

In dit recent verschenen boek worden een aantal intelligentietests beschreven die binnen de onderwijssituatie klassikaal kunnen worden afgenomen. De volgende twee intelligentietests hebben op alle zeven aspecten van de COTAN-beoordeling een voldoende of goed:

ISI-Reeks, Vorm III 1980 Reeks voor Interesse, Schoolvorderingen en Intelligentie
. (van Boxtel, Snijders en Welten)
GIVO 1990 Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs
. (van Dijk en Tellegen)

De volgende klassikale intelligentietests hebben op één of meer aspecten een onvoldoende:
GSO2+, GSO3+, GSO 4-6, GSO 7-8, HNOT-45, BOB, NDT-2003, DLS, IVO en de BNT.

Indicatiestelling: Condities en Instrumentarium

In dit boek worden tests beschreven die gebruikt kunnen worden bij indicatiestelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering. Het boek is het resultaat van samenwerking tussen leden van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), het NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en de TCAI (Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling).

Bij de beoordeling van de tests worden vier kwaliteitsniveaus van mogelijke bruikbaarheid onderscheiden:
A. goed
B. voldoende
C. voorlopig aanvaardbaar
D. onvoldoende

Bij de tests voor algemene intelligentie en ontwikkelingsniveau worden de volgende als goed gekwalificeerd (A):

GOS 2.5 - 4.5 1990 Groningse Ontwikkelingsschalen 2.5 - 4.5
. (Neutel, van der Meulen en lutje Spelberg)
SON-R 2.5 - 7 1993 Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest 2.5 - 7
. (Tellegen, Winkel & Laros)
SON-R 5.5 - 17 1987 Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest 5.5 - 17
. (Snijders, Tellegen en Laros)
GIVO 1990 Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs
. (van Dijk en Tellegen)

De volgende tests hebben de B-kwalificatie (voldoende):
BOS, LDT, RAKIT, ISI, WISC-R, ITVIK en de GIT.

De volgende tests hebben de C-kwalificatie (voorlopig aanvaardbaar):
LEM, BNT, DAT'83 en de MCT-M.

Van onvoldoende kwaliteit voor de indicatiestelling (D) zijn de volgende tests:
KID-N, DOS, PEP-R, MOS 2.5-8.5, WPPSI-R, CPM, GSO, GALO< BOB, Raven PM, HNOT-45, IVO, DLS en de NDT.

Indicatiestelling RVC-VO

Door het ministerie van OC&W wordt jaarlijks een lijst bekend gemaakt van instrumenten die gebruikt mogen worden in het kader van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO). De huidige lijst 2003-2004 kan dit schooljaar (2002-2003) gebruikt worden ten behoeve van de verwijzing voor het volgend schooljaar.

Bij de toegelaten instrumenten wordt een onderscheid gemaakte tussen geschikte instrumenten (deze zullen ook volgend schooljaar jaar toegelaten zijn) en instrumenten die dit jaar voor het laatst zijn toegestaan. Deze zullen volgend schooljaar niet meer op de lijst voorkomen.

Voor het criterium IQ zijn de volgende tests geschikt:

GIVO 1990 Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs
. (van Dijk en Tellegen)
SON-R 5.5 - 17 1987 Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest 5.5 - 17
. (Snijders, Tellegen en Laros)
RAKIT 1983 Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test
. (Bleichrodt, Drenth, Zaal en Resing)

De volgende tests zijn dit jaar voor het laatst toegestaan:
IBO, WISC-R, ISI-Vorm III, CPM en de Raven PM.


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests