SON-R Overzicht SON-R overzicht SON-R 2.5-7 SON-R 2.5-7 SON-R 6-40 SON-R 6-40 Computerprogramma SON-test Computerprogramma SON-test

Overzicht

De SON-R 2.5-7 en de SON-R 6-40 zijn niet-verbale intelligentietests
die individueel worden afgenomen
en die geschikt zijn voor kinderen en volwassenen.

De SON-R tests zijn algemeen toepasbare intelligentietests waarbij het gebruik van gesproken of geschreven taal niet noodzakelijk is.
De SON-R tests zijn daarom in het bijzonder geschikt voor kinderen en volwassenen met handicaps in de verbale communicatie en met taalproblemen. Dit betreft:
 • personen met taal-, spraak- en gehoorproblemen,
 • doven en slechthorenden,
 • personen met een autistische handicap,
 • dyslectici,
 • personen met een ontwikkelingsachterstand en leerproblemen,
 • allochtonen die anderstalig zijn opgegroeid,
 • en verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen.


SON-R 2.5-7 "Analogieën"


De subtests van de SON-R hebben betrekking op:
 • abstract en concreet redeneren,
 • ruimtelijk inzicht
 • en visuele perceptie.

Kenmerkende eigenschappen van de testafname zijn:

 • de feedback die na ieder item gegeven wordt
 • en de adaptieve testprocedure.

De tabel hieronder bevat informatie betreffende beide SON-R tests en de SON-R 5.5-17.

Vergelijking SON-R tests

. SON-R 2.5-7 SON-R 5.5-17 SON-R 6-40
Leeftijdsbereik 2;6 - 6;11 5;6 - 16;11 5;9 - 39;11
Aantal subtests 6 7 4
Duur afname 50' 90' 55'
Grootte steekproef N=1124 N=1350 N=1933
Betrouwbaarheid .90 .93 .95
Generaliseerbaarheid .78 .85 .84
De correlatie tussen de SON-R 6-40 en de verkorte SON-R 5.5-17, na een tussentijd van twee tot drie maanden, is .87.

De SON-R 2.5-7 en de SON-R 6-40 zijn beide genormeerd voor het leeftijdsbereik van 5;6 tot 8;0 jaar.

Voor kinderen van ongeveer 5 jaar oud is het in het algemeen beter om de SON-R 2.5-7 te gebruiken.
Bij 6 jaar zijn beide tests goed te gebruiken, terwijl voor zevenjarigen het gebruik van de SON-R 6-40 wordt aanbevolen, tenzij men vermoedt dat het kind niet over voldoende verstandelijke vermogens beschikt.

SON-R 2.5-7 "Mozaïeken"


SON-R 6-40 "Mozaïeken"

De tests zijn beoordeeld door de COTAN, de Commissie Testaangelegenheden van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
De beoordelingscategorieën zijn: onvoldoende, voldoende en goed.
Het oordeel over de tests is als volgt:

. SON-R 2.5-7 SON-R 5.5-17 SON-R 6-40
Uitgangspunten testconstructie goed goed goed
Kwaliteit testmateriaal goed goed goed
Kwaliteit handleiding goed goed goed
Normen goed goed goed
Betrouwbaarheid goed goed goed
Begripsvaliditeit goed goed goed/voldoende *)
Criteriumvaliditeit goed goed goed
*) De ‘voldoende’ voor Begripsvaliditeit betreft de leeftijdsgroep van 18-40 jaar,
waarvoor minder validiteitsonderzoek beschikbaar is dan voor de groep van 6-17 jaar.
De tests zijn buitengewoon positief beoordeeld.

.

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft met betrekking tot de inhoud, de afnameprocedure en de psychometrische kenmerken van de SON-R tests, die niet op deze website beantwoord worden, kunt u contact op nemen met de auteurs:
dr. P.J. Tellegen of dr. J.A. Laros.


De distributeur voor Nederland en België is Hogrefe Uitgevers te Amsterdam.

Indien u informatie wenst over de prijzen, of wanneer u de SON-R tests wilt bestellen,
kunt u de website van Hogrefe Uitgevers raadplegen (www.hogrefe.nl).

De internationale uitgever en producent van de SON-R tests is Hogrefe-Verlag te Göttingen, Duitsland.


De tests worden alleen verkocht aan gekwalificeerde psychologen en (ortho)pedagogen.

to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests