NIO Handleiding en Verantwoording NIO Handleiding en Verantwoording De NIO en de Givo De NIO en de Givo COTAN-beoordeling COTAN-beoordeling Voorbeelden van Formulieren Voorbeelden van Formulieren
NIO: de stand van zaken NIO: de stand van zaken Handleiding NIO computerprogramma Handleiding NIO computerprogramma De NIO en schoolkeuze De NIO en schoolkeuze


Een uitgebreide samenvatting van de Handleiding en Verantwoording van de NIO is als Word-document beschikbaar. Dit is de per oktober 2004 vernieuwde versie.
Klik hier om het document te openen.

De NIO wordt uitgegeven door Boom testuitgevers te Amsterdam.
De test is in november 2004 verschenen.

NIO

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau

Handleiding en Verantwoording


H. van Dijk & P.J. Tellegen

27 april

De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs niveau is een test die gebruikt kan worden voor advisering van leerlingen in groep 8 basisonderwijs tot en met de derde klas van het voortgezet onderwijs.
De NIO die zowel individueel als klassikaal kan worden afgenomen, kan een alternatief zijn voor de Cito-eindtoets, Givo, ISI en NDT.

Enkele kenmerken zijn:

 • zes subtests, m.b.t. verbale vaardigheid, rekenvaardigheid en ruimtelijk inzicht,
 • afnameduur 2 uur, inclusief instructies,
 • kan met optisch leesapparaat of met een mal worden gescoord,
 • normering en uitwerking m.b.v. Windows-computerprogramma,
 • uitkomsten worden op individueel niveau en op groepsniveau gepresenteerd,
 • normering per leerjaar en maand van afname,
 • intelligentie-index voor populatie met gemiddelde 100 en standaard deviatie 15,
 • per onderwijsniveau (van PRO tot VWO) worden scores op stanine-schaal weergegeven,
 • betrouwbaarheid totaalscore is .95; subtests gemiddeld .84,
 • stabiliteit totaalscore met tussenpoos 2 jaar en 8 maanden is .88,
 • samenhang met onderwijsniveau in klas 1, 2 en 3 van voortgezet onderwijs gemiddeld .80,
 • goede discriminatie bij leerlingen die in vervolgklas 'opstromen' of 'afstromen',
 • correlatie met advies basisschool en gewenst niveau door ouders is .75,
 • correlaties met Cito-entreetoets en Cito-eindtoets gemiddeld .79,
 • in homogene VSO-groep is correlatie met WISC-R .69,
 • de correlatie met de DAT'83 bij leerlingen van hoger niveau VO is .74.

De NIO is door de COTAN op alle punten als goed beoordeeld.
De test voldoet ook aan de criteria van de RVC-VO.


to top to top to top to top

homepage T&T homepage SON-tests